Tworzymy

 • wnioski o dofinansowanie realizacji projektów
 • biznes plany, studia wykonalności, strategie rozwoju
 • analizy, raporty, opracowania
 • partnerstwa, klastry, alianse

Uczymy

 • prowadzimy Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • realizujemy szkolenia: zawodowe, biznesowe, informatyczne
 • uczymy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • szkolimy kompetentnie, praktycznie i skutecznie

Działamy

 • dostarczamy umiejętności, wiedzę i informacje
 • wspieramy innowacyjność gospodarki i rozwój regionów
 • promujemy innowacyjność, konkurencyjność i nowe technologie
 • wspomagamy biznes poprzez doradztwo, szkolenia, dotacje i pożyczki
 • prowadzimy działalność badawczo-rozwojową
 • zarządzamy projektami własnymi i klientów