Aktualności

Usługi w zakresie audytu

Stowarzyszenie B-4 zaprasza do skorzystania ze świadczonych przez nas usług audytorskich. Realizujemy działania z zakresu audytu finansowego i merytorycznego firm oraz audytu projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł. W ramach usług audytorskich nasi specjaliści wykonują m.in. następujące czynności: opracowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur kontroli finansowej, przeprowadzanie analizy i przygotowanie dokumentacji procesów w danej organizacji, identyfikacja ryzyk i adresujących je kontroli wewnętrznych, a także przeprowadzenie testów działania tych kontroli. Rezultatem działań audytorskich są rekomendacje usprawniające działanie procesów kontroli wewnętrznej.

Proponujemy racjonalne i rozsądne warunki współpracy, dostarczając jednocześnie najwyższą jakość usług audytorskich popartą wieloletnim doświadczeniem.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: kdabska@b4.org.pl lub audyt@b4.org.pl

Zapraszamy do współpracy.