Historia

W październiku 1995 roku na terenie Osiedla Baranówka IV rozpoczął działalność Program Unii Europejskiej PHARE - LIEN - „Polepszenia Warunków Rodzin z marginesu społecznego". W przygotowaniu i wdrażaniu tego Programu wiodącą rolę pełniła portugalska organizacja pozarządowa INDE oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Młodzieżowy Dom Kultury i Szkoła Podstawowa nr 25.

Głównym celem Programu było umożliwienie integracji społecznej mieszkańców, zapewnienie wsparcia w tworzeniu się struktur wzajemnej pomocy między rodzinami, rozwiązywanie najbardziej naglących problemów, zwłaszcza zdrowotnych oraz szkolenie w kierunku podejmowania niewielkiej działalności gospodarczej.

Realizacje programu wysoko ocenili eksperci, a on sam został zaliczony do 15 najlepszych makroprojektów finansowanych przez Unię Europejską w ramach programu PHARE-LIEN. Rezultatem działań podejmowanych w tym zakresie jest powstanie Stowarzyszenia B4, które od dnia 12.08.1996 roku prowadzi samodzielną działalność. Nazwa Stowarzyszenia jest skrótem od nazwy dzielnicy na terenie, której do roku 2006 mieściła się siedziba organizacji.