O nas

Stowarzyszenie B-4 to dynamicznie rozwijająca się, niezależna organizacja pozarządowa, współpracująca z wieloma instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami w kraju i za granicą.

Naszą misją jest:

działanie na rzecz rozwoju lokalnego, poprawy jakości życia mieszkańców oraz wzmacniania potencjału zasobów ludzkich w regionach.

Dostarczamy umiejętności, wiedzę i informacje - najważniejsze czynniki kształtujące aktywność społeczną oraz wspomagające rozwój regionalny i lokalny.

Dbamy o jakość naszych działań i satysfakcję klientów, posiadamy Politykę Jakości.

Wiedząc, że w dobie globalizacji i ery gospodarki opartej na wiedzy tylko doskonale przygotowani ludzie posiadający wysokie kwalifikacje oraz bogate doświadczenie, mogą zapewnić regionom właściwy potencjał rozwojowy, duży nacisk w naszej działalności kładziemy na prowadzenie działań edukacyjnych.

W swojej misji nie zapominamy o lokalnych partnerach, zdając sobie również sprawę z tego, iż o sile regionu w dużej mierze decydują właśnie Oni. Wspieramy partnerów społeczno - gospodarczych poprzez realizację wspólnych działań oraz pomoc w realizacji ich celów statutowych.

Tworzymy zgrany i kreatywny zespół w skład, którego wchodzą m.in. ekonomiści, prawnicy, socjologowie, psychologowie, doradcy zawodowi oraz specjaliści z zakresu przedsiębiorczości, innowacyjności i zarządzania zasobami ludzkimi.

Mamy nadzieję, że zrealizowane przez nas różnorodne przedsięwzięcia, dadzą Państwu obraz naszej działalności i zachęcą do skorzystania z naszych umiejętności i doświadczenia.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Stowarzyszenie posiada

  • Certyfikat Jakości Usług ISO 9001-2008
  • Wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych (ED.4430.1.7.2011)
  • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr rejestrowy 2.18/00109/2005)
  • Akredytacja Podkarpackiego Kuratora Oświaty (decyzja Nr WSA.02I-I/5/06)