Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe z dn. 17.02.2016 r. dot. Opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji w zakresie budowy budynku żłobka w Trzebownisku. Plik PDF