Nasze projekty

AUDYT WZORNICZY

Głównym celem Projektu jest zwiększenie konkurencyjności MŚP z sektora produkcyjnego, z województw: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie, poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego i wdrożenie jego rekomendacji do działalności podmiotu.

Dla kogo: Grupę docelową Projektu stanowią MMŚP (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa), działające w sektorze produkcji towarów i usług, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego lub warmińsko-mazurskiego. Podmiotu produkujące towary/usługi, które wymagają wsparcia w postaci przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz wdrożenia jego wyników do prowadzonej działalności. W efekcie uzyskując optymalizację produkcji, jak też zwiększając osiągane przychody.

Rekrutacja: do listopada 2015

Okres realizacji: do 30.12.2015 r.

Działania oferowane w ramach Projektu:

  1. Analiza obecnego stanu Przedsiębiorstwa,
  2. Audyt wzorniczy – analiza wizerunku marki,
  3. Audyt wzorniczy – analiza wzornicza produktu,
  4. Audyt wzorniczy – analiza pod kątem optymalizacji produkcji,
  5. Opracowanie raportu z audytu wzorniczego, zwierającego zestaw rekomendacji oraz analizy porównawcze,
  6. Doradztwo w zakresie dalszego rozwoju Przedsiębiorstwa w pryzmacie wzornictwa.

 

Źródło finansowania: środki prywatne. Możliwość pozyskania wsparcia w postaci dotacji z działania Program Operacyjny Polska Wschodnia 1.4.1. „Wzór na konkurencję”

 

Biuro Audytu:
ul. Zagłoby 7B
35-304 Rzeszów
tel. 601 961 378
e-mail: wlelito@synerte.com