Nasze projekty

DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH MAJĄCE NA CELU DOPROWADZENIE DO ZATRUDNIENIA

Konsorcjum firm: Stowarzyszenie B-4 (Lider Konsorcjum) oraz Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno - Gospodarcze (Partner Konsorcjum) na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie realizuje usługę działań aktywizacyjnych mających na celu doprowadzenie do zatrudnienia oraz utrzymanie w zatrudnieniu osób bezrobotnych kierowanych z czterech Powiatowych Urzędów Pracy: w Przemyślu, Łańcucie, Nisku oraz Sanoku.

/files/project/banerek.jpg

Dla kogo: Przedsięwzięcie obejmuje 1 500 osób długotrwale bezrobotnych, skierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w Przemyślu, Łańcucie, Nisku oraz Sanoku, po 375 osób z każdego ze wskazanych powiatów.

Okres realizacji: 24 miesiące - od 12.03.2015 r. do 11.03.2017 r.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

W ramach  realizowanych działań uruchomiono cztery Punkty Obsługi Bezrobotnych - Centra Pracy w miastach powiatowych: Przemyślu, Łańcucie, Nisku oraz Sanoku. Punkty czynne są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wśród  metod oraz form pracy z uczestnikami realizowanych działań aktywizacyjnych można wyróżnić:

DZIAŁANIA OBLIGATORYJNE:

  • diagnoza zawodowa - zakończona opracowaniem profili osób bezrobotnych, które umożliwiają precyzyjne dopasowanie ich kwalifikacji i kompetencji do potrzeb pracodawców;
  • wsparcie coachingowe na etapie działań aktywizacyjnych:

- Job coaching – dobieranie ofert pracy, kontakt z podopiecznymi oraz pracodawcami.

-Life coaching – niwelowanie deficytów i wspieranie osoby bezrobotnej  w osiągnięciu zamierzonych celów w zależności od potrzeb osoby bezrobotnej.

  • wsparcie coachingowe podczas zatrudnienia.

DZIAŁANIA FAKULTATYWNE:

  • podniesienie umiejętności zawodowych - m. in. szkolenia zawodowe zgodnie z potrzebami pracodawcy;
  • podniesienie zdolności do podjęcia pracy - m. in. zanurzenie w środowisku pracy, praca z komputerem;
  • ograniczenie problemów emocjonalnych: poradnictwo psychologiczne,grupy wsparcia.

Dzięki kompleksowym i zindywidualizowanym działaniom podejmowanym wobec osób bezrobotnych, zastosowaniu różnorodnych, powiązanych ze sobą i uzupełniających się metod, form i narzędzi pracy, uczestnicy działań aktywizacyjnych będą przygotowani do objęcia konkretnego stanowiska u konkretnego pracodawcy, gotowi i zmotywowani do pracy.

ZAŁOŻONE WSKAŹNIKI:

Skuteczność realizowanych działań aktywizacyjnych mierzona będzie przy pomocy wskaźnika skuteczności zatrudnieniowej, który powinien zostać osiągnięty na poziomie 50%, oraz wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu uczestników działań przez okres min. 90 dni, na poziomie 40 %.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Usługa działań aktywizacyjnych jest realizowana z rezerw Funduszu Pracy na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na podstawie umowy  w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych zawartej z Powiatowymi Urzędami Pracy w: Łańcucie, Przemyślu, Nisku i Sanoku.

Centra Pracy:

Punkt Obsługi Bezrobotnych  -  Centrum Pracy w Łańcucie
ul. Kolejowa 2a,37-100 Łańcut
tel. 530 820 751
e-mail: centrumpracylancut@b4.org.pl
 
 Punkt Obsługi Bezrobotnych  -  Centrum Pracy w Nisku
ul. Sandomierska 60B, 37-400 Nisko
tel. 731 997 302
e-mail: centrumpracynisko@b4.org.pl
 
Punkt Obsługi Bezrobotnych - Centrum Pracy w Przemyślu
(budynek Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.)
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl
tel. 731 997 404
e-mail: centrumpracyprzemysl@b4.org.pl
 
Punkt Obsługi Bezrobotnych - Centrum Pracy w Sanoku
ul. Rymanowska 45,38-500 Sanok
tel. 731 997 003
e-mail: centrumpracysanok@b4.org.pl

 

http://praca.b4.org.pl