Nasze projekty

AUDYT WZORNICZY

Dla kogo: Grupę docelową Projektu stanowią MMŚP (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa), działające w sektorze produkcji towarów i usług, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego lub warmińsko-mazurskiego. Podmiotu produkujące towary/usługi, które wymagają wsparcia w postaci przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz wdrożenia jego wyników do prowadzonej działalności. W efekcie uzyskując optymalizację produkcji, jak też zwiększając osiągane przychody.

Okres realizacji: do 30.12.2015 r.

E- SENIOR - II EDYCJA

Dla kogo: Projekt skierowany jest do 72 osób, które ukończyły 60-ty rok życia i zamieszkują na terenie jednego z powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, miasta Krosna, mieleckiego, rzeszowskiego, miasta Rzeszowa, ropczycko-sędziszowskiego lub strzyżowskiego.

Okres realizacji: 01.06.2015 r. – 31.12.2015 r.

DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH MAJĄCE NA CELU DOPROWADZENIE DO ZATRUDNIENIA

Dla kogo: Przedsięwzięcie obejmuje 1 500 osób długotrwale bezrobotnych, skierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w Przemyślu, Łańcucie, Nisku oraz Sanoku, po 375 osób z każdego ze wskazanych powiatów.

Okres realizacji: 24 miesiące - od 12.03.2015 r. do 11.03.2017 r.

USŁUGI W ZAKRESIE AUDYTU

Dla kogo: Instytucje i przedsiębiorstwa zainteresowane poprawą funkcjonowania swojej firmy.

Okres realizacji: -

< >